Putovanje Atina 2017

 

06.10.2017. - 11.10.2017.


6 DANA / 3 NOĆENJA / AUTOBUSKI PREVOZ

 

 atina.jpg

 

 

Program putovanja:
1.dan (06.10.)SVILAJNAC-BEOGRAD
Polazak iz Beograda/Svilajnca sa dogovorenog mesta... Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa kraćim usputnim odmorima i pauzama radi graničnih formalnosti i odmora.


2. dan (07.10.) KALAMBAKA - METEORI – ATINA
U jutarnjim časovima dolazak u Kalambaku – gradić u podnožju Meteora. Fakultativni obilazak kompleksa manastira Meteora koji je najveći i najznačajniji u Grčkoj posle Svete Gore i poseta jednom od manastira. Za one koji ne žele fakultativni obilazak Meteora slobodno vreme u Kalambaki. Nastavak putovanja ka Atini. Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelima 3*, u širem centru Atine. Slobodno vreme. Noćenje.


3.dan (08.10.) ATINA
Doručak. Nakon doručka polazak na panoramsko razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča: trgovi Omonija i Sintagma (oko kojih se nalazi centar savremene Atine), prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, prolazak pored Atinske triologije (Biblioteka, Univerzitet i Akademija). Fakultativno odlazak na obilazak drevnog Akropolja – kompleksa antičkih hramova: Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide, antička pozorišta… Odlazak do tržnog centra i slobodno vreme za šoping u novom šoping-molu „The mall of Athens“ ( www.themallathens.gr ). Za one koji ne žele na Akropolj slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska u šetnju “Upoznajmo Atinu”. Noćenje...


4.dan (09.10.) ATINA
Doručak. Mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za PIREJ, SUNION, APOLONOVU OBALU i GLIFADU. Luka Pirej se smatra najprometnijom u Evropi. Takođe je poznat i kao stecište belosvetskih jahti, poseduje dva bazena za parkiranje ovih lepotica, jedan plitak, za one manje, i jedan dubok za one najluksuznije. SUNION je najjužniji rt Atičkog poluostrva, opisan u Homerovoj Odiseji, na kom se nalazi Posejdonov hram. GLIFADA jedna od najbogatijih atinskih opština koja je idealno mesto ukoliko želite da osetite dah glamura jer svi poznati Atinjani su česti gosti u lokalnim restoranima i kafićima. Povratak u Atinu. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak na grčko veče u tavernu na Plaki ispod Akropolja. Noćenje.


5.dan (10.10.) ATINA - SVILAJNAC-BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju. Tokom puta obilazak crkve Sv. Petke. Nastavak puta za Srbiju. Noćnja vožnja kroz Grčku i Makedoniju.


6. dan (11.10.) SVILAJNAC-BEOGRAD
Dolazak u Svilajnac/Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.

 

 

CENA ARANŽMANA: 149€

LAST MINUTE CENA 129€

 

NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ETA TOURS-a.


CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
* Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
* Smeštaj u Atini u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noćenja sa  doručkom (doručak na bazi švedskog stola). Hoteli se nalaze u širem centru Atine.
* Razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča.
* Usluge licenciranog vodiča - pratioca na putovanju.
* Troškovi organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
* Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
* Doplata za jednokrevetnu sobu – min 45€, radi se na upit.
* Fakultativne izlete

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25
putnika):
* Šetnja ˝Upoznajmo Atinu˝ 10 eur
* Akropolj & The Mall of Athens (ulaznica za Akropolj I razgledanje u pratnji lokalnog vodiča, odlazak do tržnog centra “The Mall of Athens”) 35€;
* Izlet na Meteore 25€ (ulaznica za posetu jednog od manastira uključena u cenu izleta);
* Izlet za Sunion - 20€;
* Grčko veče u taverni na Plaki 35€;
* Paket izleta bez grčke večeri (izlet Meteori, šetnja “Upoznajmo Atinu”, Akropolj & The Mall of Athens, izlet Sunion) iznosi 80€.
* Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

Hotel Iniohos 3* https://www.iniohoshotel.gr/ nalazi se u centru Atine, na trgu Omonija  Hotel ima restoran, bar. Sadrži 1/2 i 1/3 sobe sa kupatilom, tv-om, telefonom. Doručak je na bazi švedskog stola.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

 

NAPOMENE:
- Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...) Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. ETA TOURS zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u programu.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
-Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.

 

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE ETA TOURS LICENCA MINISTARSTVA OTP 11/2015

Eta tours je osigurana polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 30000001270, osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE” A.D.O Beograd.

 

Cenovnik br. 1 od 06.06.2017.

 

 

engleski prevod  nemacka prevod


info-rez.png 

first-minute 

 last minute

Ukoliko želite prvi da saznate
sve o našim ponudama i akcijama
ostavite Vaš mail
 
 
 
facebook.png

Sava osiguranje

 

 

procreditbank.jpg
Kursna lista za današnji dan

 

komercijalna-banka-banner.jpg