Dan zaljubljenih Barselona 2024 avionom

Putovanje Barselona Dan zaljubljenih 2024 avio

Barselona februar avionom 2024 - direktan let -

5 dana / 3 noćenja

/ €

 

Barselona Dan zaljubljenih 2024 avionom - Sa svojim nezaboravnim šarmom, arhitekturom koja oduzima dah, bogatom istorijom, toplim mediteranskim morem i živopisnim pejzažima, Barselona je izvanredna destinacija za obilazak. Grad je pun turističkih atrakcija, muzeja, kultnih znamenitosti, parkova i drugih atrakcija. Može se reći da ima mnogo toga da se uradi i vidi. Bilo da provodite dane istražujući Sagradu Familiju, svetu katedralu koju je dizajnirao Antoni Gaudi i Barseloninu atrakciju broj jedan, posetite legendarni stadion FC Barselona Kamp Nou, upijate užurbane ulice Las Ramblasa ili želite da uživate u  svojim omiljenim tapasima na  terasi okupanoj suncem sigurno ćete otići sa lepim uspomenama... 

 

 U pripremi...

Termin putovanja

Cena aranžmana

First minute 

 

   

-plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije  na dan plaćanja-

 

 

NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Komercijalne banke mogućnost plaćanja na 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ETA TOURS-a


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-Transfere prema programu
* Aerodrom (BCN) – hotel – Aerodrom (BCN)
- Avio prevoz Wizz air-om na relaciji Beograd – Barselona – Beograd sa dozvoljenim ručnim prtljagom do 10 kg (dimenzije 40x30x20cm)
- Aerodromske takse
- Smeštaj u hotelu Viladomat 3* na bazi tri noćenja sa doručkom
- Pratioc grupe
- Predstavnik agencije na destinaciji
- Troškove organizacije putovanja


 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- bagažni prtljag (svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik i na koje organizator putovanja nema uticaja)
- Obaveznu turističku taksu u iznosu od 1,54€ po osobi po noćenju
- Međunarodno zdravstveno osiguranje sa COVID doplatkom
- Doplata za 1/1 sobu 110€ - na upit zbog raspoloživosti
- Deca 0-1.99 god plaćaju 7.500rsd, putuju u krilu odrasle osobe i koriste zajednički ležaj
- Individualne troškove putnika
- Fakultativne izlete i ulaznice

 

FAKULTATIVNE IZLETE:
- Barselona panoramika (trajanje 3.5-4h) cena 35 €
- Izlet Figueras (muzej Salvadora Dalia) trajanje 8h cena 75 €
- Pešačka tura: Gotska četvrt – pešačka tura u trajanju od 3h cena 15€
- Akvarijum 18 €
- Camp Nou 26 €
- Pueblo Español 10 €
- Flamenco program - Cena sa pićem 44 €
- Cena sa večerom 80 € večera švedski sto + piće

 

 

 

 

1.dan  – BEOGRAD – BARSELONA - Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Wizz Air u 16:40 h. Let za Barselonu u 18:40 h (let W6 4115). Dolazak u Barselonu u 21:15 h. Transfer do hotela, smeštaj. Noćenje.

2. - 3 dan  – BARSELONA – Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnih izleta. Noćenje.

4. dan  – BARSELONA - BEOGRAD - Doručak. Napuštenje hotela i slobodno vreme do transfera na aerodrom pored Barselone. Let za Beograd u 21:55 sati (let W6 4116).

5.dan  BARSELONA – Dolazak u Beograd u 00:25 sati.

 

 

Barselona Dan zaljubljenih 2024 avionom

 

 

OPISI I LOKACIJA HOTELA:
Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.etaturs.rs.

Naziv i opis smeštaja:

Hotel Viladomat 3* https://www.aa-hoteles.com/es/hotel-viladomat-barcelona nalazi se u elitnom delu Barselone – Eišampli i zbog toga je i njegova lokacija idealna. Na svega nekoliko metara od hotela nalazi se metro stanica Ostpital Clinik, a u blizini trg Katalonija i čuveno šetalište Ras Ramblas. Sve sobe su kompletno opremljene kupatilom, telefonom, sefom, SAT TV-om, Wi-Fi (uz doplatu). Hotel servira doručak na bazi samopoluživanja.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
• U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
• Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
• Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
• Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive – te ih ne možemo garantovati.

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

• NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

• Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije

NAPOMENE U VEZI AVIO PREVOZA: 
- Cenovnici su rađeni na bazi osnovne tarife avio kompanije Wizz Air. U slučaju da po navedenoj tarifi ne postoji raspoloživih mesta, putniku se mogu ponuditi cene drugih tarifa koje se doplaćuju.
- Kompanija Wizz Air primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno karta kupljena po ekonomskoj i promotivnoj tarifi nije podložna promeni niti se može refundirati kao ni aerodromoske takse.
- Tačno vreme poletanja određuje avio kompanija.
- Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana prilože kopiju prve strane važećeg pasoša. Ukoliko se kopije ne prilože od strane putnika, Organizator ne snosi odgovornost za eventualna pogrešna imena istih. Putnici sami snose troškove za štampanje novih karata.
- Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja nadoknadi realne troškove avionske karte i smeštaja prema pravilima koja nalažu avio kompanija i hotelski rezervacioni sistem.
- Low cost avio kompanija Wizz Air primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno kupljena avionska karta nije podložna refundacijama kao ni aerodromske takse te kao takve ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz člana 11. i 12. Opštih uslova putovanja jer predstavlja stvarno pričinjen trošak.

Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Cene su podložne promeni ukoliko dođe do promene mera prevoza usled Covid propisa
• Putnici su dužni da tokom putovanja obezbede maske i rukavice i poštuju zdravstvene propise u autobusu i na destinaciji.

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.


UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPSTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE
ETA TOURS OTP 119/21 kat A od 13.10.21.
ETA TOURS je osiguran polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 470000049648 od 01.10.21. do 01.10.22., osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O Beograd. Visina depozita 2000€.

 

 

 
Zašto treba posetiti Barselonu? Šetanje ulicama Barselone otkriva šarenilo boja, živahnost...
Šta videti u Barseloni?
Kada se pomene Barselona, za njeno ime se vezuju za impozantnu arhitekturu ali i mediteransko plavetnilo koje svojom...
Barselona Aranžman Španija

 

 

 

Pozovite