Covid -19- uslovi za putovanje u inostranstvo


Režim ulaska državljana Republike Srbije u uslovima pandemije Covid-19

 VAŽNE INOFRMACIJE ZA PUTOVANJE 

 

(ažurirano 22. decembar 2021.)

Državljanima Republike Srbije koji putuju u inostranstvo preporučujemo da se prethodno detaljno informišu da li je i pod kojim uslovima nameravano putovanje moguće realizovati, s obzirom da je veliki broj zemalja uveo ograničenja u pogledu ulaska i boravka stranih državljana zbog pandemije korona virusa, kao i da se ti uslovi često menjaju na dnevnoj bazi.

Napominjemo da, i pored redovnog ažuriranja liste, u međuvremenu može doći do promena, te stoga savetujemo da za informacije o uslovima putovanja u određenu zemlju kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo te zemlje u Beogradu (listu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Beogradu možete naći ovde).

Takođe, možete da kontaktirate diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u zemlji u koju putujete kako biste dobili raspoložive informacije o uslovima ulaska u datu zemlju (listu diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu možete naći ovde).

VAŽNO
Skrećemo pažnju da i pored navedenih informacija na sajtu, postoji mogućnost da avio kompanije imaju dodatne mere u pogledu zaštite od virusa COVID-19, te sugerišemo da kontaktirate odabranog avio prevoznika i detaljno se informišete o uslovima ukrcavanja na let.

   

 

ALBANIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Albaniju. Počev od 6. septembra, putnici koji ulaze u Republiku Albaniju, na svim graničnim prelazima, moraju posedovati jedan od sledećih dokumenata:

 

Potvrda o vakcinaciji (potrebno da je od datuma potpune vakcinacije proteklo najmanje dve nedelje);
Negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati);
Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 (validna do 6 meseci nakon izlečenja).
Navedena pravila važe za sva lica (osim za decu do 6 godina starosti), uključujući i ona koja tranzitiraju kroz R. Albaniju.

 

AUSTRIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Austriju ukoliko prilože dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti, izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo Covid-19. Pored toga neophodno je priložiti i negativan PCR test ne stariji od 72 sata (na nemačkom ili engleskom jeziku) – tzv. 2G+ pravilo. Za ova lica ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina. Ukoliko ova lica ne mogu prikazati negativan rezultat testa, u obavezi su da izvrše on-lajn registraciju, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja (Pre – Travel Clearance – PTC na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at ), a po ulasku u zemlju su u obavezi da stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti dobijanjem negativnog PCR testa. Osobe koje su primile treću ,,Booster" dozu vakcine ne moraju imati PCR-test niti moraju izvršiti on-lajn registraciju.
Vakcina Sinopharm i Sinovac važi samo za ulazak u Austriju, ali ne i kao „Covid propusnica“ prilikom boravka u Austriji.
Lica koja imaju regulisan boravak u Austriji ili jednoj od država EU/EEZ mogu da uđu u Austriju i bez važećeg 2-G dokaza (potvrda o vakcinaciji odnosno izlečenju), s tim da su u tom slučaju u obavezi da izvrše on-lajn registraciju i stupe u 10-dnevni karantin, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan PCR test.
Izuzetak od obaveze posedovanja sertifikata o vakcinaciji, odnosno potvrde o preležanoj bolesti, su osobe koje nisu vakcinisane zbog zdravstvenih razloga, trudnice, diplomate akreditovane u Republici Austriji, osobe koje stupaju na službu u diplomatsko ili konzularno predstavništvo, odnosno u međunarodnu organizaciju sa sedištem u Austriji, kao i članovi njihovih porodica, te lica koja dolaze u službenu posetu nekoj međunarodnoj organizaciji ili radi učešća u međunarodnoj konferenciji. Ova lica u su obavezi da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 časa.
Deca do navršene 12. godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Dozvoljeni su samo neodložni i nužni prekidi. Nije potreban test za tranzit, kao ni on-lajn registracija.
Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

 

GRČKA
Shodno merama koje važe do 10. januara 2022. godine, državljani Republike Srbije, stariji od 5 godina života, koji ulaze u R. Grčku (bez obzira na status vakcinacije) su u obavezi da poseduju negativan RT-PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan antigenski (rapid) test, ne stariji od 24 časa, na prisustvo virusa SARS-CoV-2.
Takođe, svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.

 

EGIPAT
Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom

 

ITALIJA
Državljanima Republike Srbije ulazak u Italiju je dozvoljen isključivo u sledećim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, apsolutna hitnost, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta, osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji, kao i učesnicima na sportskim takmičenjima od nacionalnog interesa i njihovim pratiocima. Prilikom ulaska neophodno je da se priloži: negativni PCR ne stariji od 72 sati ili antigen test ne stariji od 24 sati i “Passenger Locator Form” (https://ambbelgrado.esteri.it/ambasciata_belgrado/sr/ambasciata/news/da… ).
Za lica koja u Italiju ulaze na napred navedeni način na snazi je mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 10 dana, po čijem završetku je obavezno ponoviti PCR ili antigenski test. Napred navedene mera ne primenjuju se u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita privatnim vozilom (do 36 sati), kao i u drugim slučajevima navedenim na sledećem linku: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu…
Detaljne informacije o režimu ulaska iz R. Srbije u R. Italiju mogu se naći na sledećem linku: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNu…

 

KUBA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu na Kubu uz dokaz o izvršenoj vakcinaciji. Putnicima koji nemaju odgovarajuću potvrdu o vakcinaciji protiv Covid-19, neophodan je negativan rezultat RT-PCR testa, koji je obavljen ne više od 72 sata pre putovanja, u ovlašćenoj laboratoriji zemlje porekla. Deca mlađa od 12 godine su izuzeta od obaveze posedovanja potvrde o vakcinaciji i RT-PCR testa.
Prilikom ukrcavanja na let u mestu polaska, avio-kompanije će zahtevati od svojih putnika da dostave potvrdu o vakcinaciji ili negativan RT-PCR test.
Takođe, potrebna je Izjava o zdravstvenom stanju putnika (Affidavit of Health), čiji se model popunjava po dolasku u R. Kubu.
Obavezno je korišćenje maski na vazdušnim i lučkim terminalima, kao i širom zemlje. Svi putnici koji pokažu znake i simptome Covid - 19, biće upućeni u zdravstvene ustanove koje su za to određene i biće im urađen RT-PCR test.
Nad svim međunarodnim putnicima koji stignu u zemlju (u hotelskim objektima ili u privatnom smeštaju), održavaće se epidemiološki nadzor.

 

MAĐARSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.
Napomena:
1. Jedino građani koji u Mađarsku ulaze iz pravca Ukrajine podležu i dalje merama epidemiološke kontrole za sprečavanje pandemije.
2. Građanima koji sleću na aerodrom u Budimpešti meri se temperatura, ali ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji ili negativan PCR test.
3. Na snazi je obaveza nošenja maske u zatvorenom prostoru.
4. Za ulazak u sportsko-rekreativne centre, muzeje, zatvorene delove restorana i dr. potrebna je potvrda o vakcinaciji.

 

MEKSIKO
Državljani Srbije mogu, uz posedovanje odgovarajuće vize, bez posebnih ograničenja da uđu u Meksiko. Meksiko nije usvojio ograničenja ulaska stranaca u zemlju, ali se preduzimaju odgovarajuće mere ukoliko osobe ispoljavaju simptome na korona virus. Po dolasku u Meksiko, putnici su dužni da popune upitnik za identifikaciju faktora rizika (https://afac.hostingerapp.com/).

 

SEVERNA MAKEDONIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u R. Severnu Makedoniju, pod uslovom da poseduju jedan od sledećih dokumenata:

 

sertifikat o primljene 2 voze vakcine protiv Covid-19;
potvrdu o preležanom virusu Covid-19 u poslednjih 45 dana, računajući od dana ozdravljenja;
negativan rezultat PCR testa, urađenog do 72 sata pre ulaska na teritoriju R. Severne Makedonije;
negativan rezultat brzog antigenskog testa, urađenog do 48 sati pre ulaska na teritoriju Republike Severne Makedonije.
Navedena pravila važe i za izlazak iz zemlje.

 

Strani državljani moći će da tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju (do 5 časova), uz obavezu popunjavanja Izjave o tranzitu na graničnom prelazu na ulazu u zemlju, koju će predavati na graničnom prelazu na izlasku iz Severne Makedonije.

 

SLOVENIJA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati .
Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossi…

 

TURSKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku. Ukoliko se ne ulazi iz Avganistana, Bangladeša, Brazila, Južne Afrike, Nepala, Pakistana, Šri Lanke, Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura, u Tursku se može ući sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku, i/ili sa potvrdom od nadležnih organa da je u poslednjih 6 meseci preležan COVID-19. Ukoliko lice ne poseduje jedan od prethodna dva navedena dokumenta neophodno je posedovati negativan PCR test, urađen u poslednjih 72 sata pre ulaska u Tursku ili negativan rezultat brzog antigenskog testa uređen 48 sati pre ulaska u zemlju. Licima mlađim od 18 godina koja se nalaze u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji nije potreban PCR test.
Lica koja dolaze ili su se u poslednjih 14 dana od ulaska u Tursku nalazila u Avganistanu, Bangladešu, Brazilu, Južnoj Africi, Nepalu, Pakistanu i Šri Lanki moraju da poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, i određuje im se mera obaveznog 14-og karantina.
Lica koja dolaze iz Ujedinjenog kraljevstva, Irana, Egipta i Singapura u obavezi su da poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata.
Na svim graničnim prelazima se vrše nasumična PCR testiranja.
U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

 

HRVATSKA
Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska:
- predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata);
- predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya – Sputnik V, Sinopharm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
- predočenje potvrde o preboljenom virusu COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana;
- predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od strane doktora.
Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navdene uslove.
Putnici u tranzitu su izuzeti od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12 sati od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste R. Hrvatsku.
Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u R. Hrvatsku mogu se pronaći na linku https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211

 

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Češku, pod uslovom da su potpuno vakcinisani. Potpuno vakcinisanim se smatraju one osobe koje su vakcinisane jednom od vakcina koje se priznaju u Češkoj (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria ili Covishield) i da je od druge doze prošlo najmanje 14 dana. U tom slučaju, radi putovanja u Češku potreban je sertifikat o izvršenoj vakcinaciji, kao i da se pred put popuni i odštampa elektronsku prijava dolaska (link: https://plf.uzis.cz/).
Državljani Republike Srbije koji nisu vakcinisani mogu ući samo ukoliko imaju regulisan boravak u Češkoj. Tada je, pored prijave dolaska, potrebno da pred put urade PCR test, kao i da po dolasku u Češku ponove testiranje u periodu između 5. i 7. dana. Do rezultata ponovljenog PCR testa nije obavezna samoizolacija, već nošenja maske tipa FFP2 i sl. svuda van mesta boravka.
Deca mlađa od 12 godina oslobođena su, osim ove, i obaveze elektronskog prijavljivanja.
Ukoliko se putuje avionom ili autobusom, neophodno je proveriti da li prevoznik ima posebne uslove za putovanje.
S obzirom na česte promene i dopune pravila ulaska u Češku, preporučujemo da pred put obavezno proverite aktuelne uslove ulaska putem sledećeg linka https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.

 

ŠPANIJA
U Španiju mogu da uđu državljani Republike Srbije koji ispunjavaju jedan od sledećih uslova:
- Poseduju sertifikat o vakcinaciji (minimum 14 dana je prošlo od druge doze) jednom od vakcina koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove i SZO;
- Da je razlog putovanja preka potreba, shodno izuzecima koji su predviđeni Uredbom MUP Španije INT/657/2020 od 17.07.2020. U slučajevima preke potrebe, zainteresovano lice treba pisanim putem da se obrati Ambasadi K. Španije u R. Srbiji kako bi se dobilo specijalno odobrenje. Ukoliko se dobije odobrenje za putovanje, potrebno je da lice prilikom ulaska u Španiju poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili potvrdu da je lice preležalo Covid-19.
Zajedničko za sve kategorije koje ispunjavaju uslove za ulazak u Španiju je da, osim navedenog, moraju obavezno da poseduju i „QR kod“ koji može da se dobije preko sledeće veb stranice: www.spth.gob.es
Nevakcinisani turisti ne mogu da uđu u K. Španiju.

 

Informacije preuzete sa sajta: mfa.gov.rs 

 

 

 

Pozovite