Istanul Putovanje avionom 2024

Istanbul Putovanje avionom 1 maj 2024

5 dana / 4 noćenja avionom

439€

 

 

Istanbul Putovanje  avionom 1 maj 2024

 

 SAJAMSKI POPUST 5% ZA UPLATE DO 01.03.2024.

Termin putovanja

Smeštaj

Promo Cena

28.04.2024. - 02.05.2024.

Hotel Martinez 3+ *

439€


- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate –


NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ETA TOURS-a
- Karticama: Visa, Master, Maestro i Dina

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Avio kartu na relaciji Beograd- Istanbul -Beograd (prevoznik Air Serbia) sa ručnim prtljagom do 8 kg (40x23x55 cm), i jednim komadom prtljaga do 23 kg
- Aerodromske takse u iznosu oko 60€, koje su podlozne promeni do dana polaska
- Smeštaj na bazi 4 noćenja sa doručkom u hotelu Martinez 3*superior, u dvokrevetnim i jednokrevetnim sobama.
- Transfer prema programu (aerodrom-hotel-aerodrom)
- Usluga asistencije lokalnog vodiča na srpskom jeziku
-Troškove organizovanja putovanja


Prilikom prijave dostaviti kopiju pasoša.


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Fakultativne izlete
- Ulaznice na lokalitete i muzeje koje nisu nabrojane kao uključene
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troskove putnika
- Doplatu za jednokrevetnu sobu 120€

  Cene fakultativnih izleta:

- “Upoznajmo istorijski centar Istanbula” -  Cena : 35€ U cenu izleta uključena usluga lokalnog vodiča na srpskom jeziku i slušalice.
- Džamija Sulejmanija - Cena: 15 € U cenu uključena usluga lokalnog vodica na srpskom jeziku.
- Carigradska Patrijaršija i krstarenje Bosforom Cena 35 € U cenu je uključen prevoz autobusom,usluga lokalnog vodiča i ulaznica za brod.
- Tursko veče sa večerom i programom 40€

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 10 putnika (po navedenim cenama). Ukoliko se prijavi manji broj putnika izleti se mogu realizovati uz korekciju cena. 


1. dan  28.04. BEOGRAD - ISTANBUL
Skup putnika na aerodromu  “Nikola Tesla” 3h pre poletanja na šalteru Air Serbia. Individualno prijavljivanje i predaja prtljaga.  Let JU 422G u  12:15h, očekivano sletanje u  Istanbul u 14:55 h po lokalnom vremenu). Po sletanju transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 

2. dan  29.04. ISTANBUL - "UPOZNAJMO ISTORIJSKI CENTAR ISTANBULA" (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog razgledanja Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, pa muzeja starog skoro 1500 godina), Antičkog Hipodroma (ogromni plato gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.


3. dan 30.04. ISTANBUL - DŽAMIJA SULEJMANIJA (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme. Poslepodne mogucnost fakultativne šetnje sa vodičem i poseta džamiji Sulejmaniji.  Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan 01.05. ISTANBUL KRSTARENJE BOSFOROM – CARIGRADSKA  PATRIJARŠIJA - TURSKO VEČE (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (doživeti Istanbul sa Bosfora je poseban užitak gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak crkve Svetog Đorđa, sedište Vaseljenske patrijaršije i četvrti Balat. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom sa neograničenim pićem). Noćenje.

5. dan 02.05. ISTANBUL - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska ka aerodromu. Transfer na aerodrom. Poletanje aviona po redu letenja  (JU 423G u  16:40h,očekivano sletanje u Beograd u 17:20h na aerodrom „Nikola Tesla“). Kraj programa.

 Istanbul putovanje avionom 2024

 

 

 


OPISI I LOKACIJA HOTELA:

Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti. Potpisivanjem Ugovora o putovanju stranka prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u Programu putovanja. Organizator odmah po zvaničnoj potvrdi rezervacije od strane partnera, obaveštava putnike o nazivu hotela putem sajta www.etaturs.rs.v

 

Hotel Martinenz 3*+ martinenz-hotel.hotel-istanbul.net/en
Hotel se nalazi u oblasti Laleli i odlično je povezan linijama gradskog prevoza. Nudi fantastičan pogled na Istanbul i Mramorno more sa terase na krovu i ima udoban smeštaj sa besplatnim bežičnim internetom, na samo par minuta od istorijskih znamenitosti grada. Sve sobe poseduju SAT TV, klima uređaj, direktnu telefonsku liniju, mini-bar, fen za kosu, sef, Wi Fi internet. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom – švedski sto.


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
•    U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
•    Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
•    U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.
•    Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•    Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.
•    Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu, putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive - te ih ne možemo garantovati.
•     Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije

 

 

VAŽNE NAPOMENE:
• Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša, sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putne isprave kao i broj slobodnih stranica.
• Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 6 meseci (180 dana) od dana povratka u zemlju.
• Putnik je dužan da dva dana pred put proveri tačno vreme i mesto polaska grupe.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundirati iste, i u tom slučaju važe uslovi avio komapnije.
• Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanijama, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove, ako ih ima i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog domena.
• Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana
• Agencija je snosi odgovornost usled promene avio konekcija od strane avio kompanije.
• Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promenama i isključivo zavise od avio kompanije.
• Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
• Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi prevoza ili smeštaja, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
• Ukoliko putnik sam odluči da promeni deo plana i programa, agencija nema obavezu da tom putniku obezbedi transfer, raniji ili kasniji check in ili check out ili let od predviđenog.
• Avio karte se obično kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkaže putovanje, dužan je da plati troškove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije. Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje klarte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova.
• Ne postoji mogućnost odabira sedišta. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
• Dozvoljeni prtljag u autobusu jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina + širina + visina ne prelazi 158cm.
Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
• Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
• Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
• Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
• Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave ( u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….)
• Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
• Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
• Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
• Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
• U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
• Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
• U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.


Aranžman je radjen na bazi minimum 15 prijavljenih putnika

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE
ETA TOURS OTP 119/2021 kat A od 13.10.2021.
ETA TOURS je osiguran polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 470000057639 od 01.10.2023. do 01.10.2024., osiguravača TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O Beograd. Visina depozita 2000€.

Cenovnik br. 1 od 23.01.2024
EG – 05/2024

 
Zašto treba da posetite Istanbul? Istanbul ima bogatu i slojevitu istoriju koja seže hiljadama godina...
Šta videti u Istanbulu?
Istanbul je jedini grad na dva kontinenta. I to je dovoljan razlog da ga posetite. A tih razloga ima još....
Grad Istanbul, poznat je i kao Carigrad, Stambol ili Stambul.

 

 

 

Pozovite