Putovanje Bolonja 2019

 FERRARA - BOLONJA – RIMINI - SAN MARINO - RAVENA

 

PROGRAM U PRIPREMI...

 

Autobusom 5 dana/ 2 noćenja


 

Putovanje Bolonja 2019

 

FERRARA – grad najlepših palata. To je grad bajkovite lepote i velikog broja znamenitosti, a najveći broj znamenitosti Ferrare datira iz 14. i 15. veka. Zaštitni znak ovog grada je bickl koji dominira kao prevozno sredstvo. 

BOLONJA - Zivahna univerzitetska Bolonja je velicanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama.Centar grada cine dva identicna trga, Madjore i Netuno. To je elegantni javni prostor koji je sa svih strana okruzen srednjevekovnim palatama. Crvenkastosmedje gradjevine i levicarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena), dok je zbog naklonosti prema kulturnoj i obrazovnoj sferi nazvana ’’La Dotta’’ (Ucena).

RAVENA – Sarmantan grad koga zovu Evropska prestonica mozaika!upravo u ovom gradu je poslednje godine zivota proveo Dante Aligijeri,gde je i sahranjen.

SAN MARINO - Republika San Marino je jedna od najmanjih drzava u Evropi. Urbano srediste grada San Marino stite tri tornja na vrhovima Monte Titano..Proverite sa Eta Toursom zasto je Djuzepe Garibaldi bas u San Marinu našao svoje utociste...

 

 PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN: BEOGRAD 

Polazak iz Beograda sa BAS-ove stanice. Skup putnika u 16h, polazak u 16:30h. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije  sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN: FERARA – RIMINI

U prepodnevnim časovima dolazak u  Feraru koja  je u 16. veku bila jedan od najvećih centara umetnosti u Italiji, prvenstveno slikarstva i muzike. Obilazak samog gradskog jezgra koji je pod zaštitom UNESCO-a. Gradom dominiraju renesansne građevine među kojima se posebno ističe dvorac vlastelinske porodice d'Este. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak putovanja prema Riminiju. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.DAN : RIMINI -  BOLONJA – RAVENA - RIMINI 

DORUČAK. Nakon doručka mogućnost organizovanja celodnevnog  fakultativnog izleta  u Bolonju I Ravenu.Živahna univerzitetska Bolonja je veličanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama. Centar grada čine dva identična trga, Madjore i Netuno. To je elegantni javni prostor koji je sa svih strana okružen srednjevekovnim palatama. Crvenkastosmedje gradjevine i levičarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena), dok je zbog naklonosti prema kulturnoj i obrazovnoj sferi nazvana ’’La Dotta’’ (Ucena).  Po dolasku obilazak grada: spomenik Neptunu, bazilika San Petronio, Univerzitet Due Tori, palata Banki, Piazza Maggiore…Slobodno vreme. Nastavak puta ka Raveni. U okviru svojih drevnih zidina Ravena čuva najbogatije nasleđe mozaika, od kojih većina datiraju iz V i VI veka. Iz tog razloga ranohrišćanske i vizantijske crkve i krstionice, priznate su kao deo svetske baštine UNESCO-a. Po dolasku razgledanje grada: Trg naroda, spomenik Garibaldija, kapela u kojoj se nalazi grob čuvenog poete Dantea Alegijerija, šetnja do crkve San Vitale, mauzolej Gala Placidija… Slobodno vreme. Povratak u Rimini. Slobodno vreme. Noćenje.

 

4.DAN: RIMINI –SAN MARINO.

DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u SAN MARINO.  Po dolasku u San Marino razgledanje grada: Bazilika Sv. Marina koja datira iz XIX veka i čuva relikvije sveca zaštitnika grada, Gradska većnica, kule San Marina (Guaita iz XI veka, Cesta iz XIII veka i Montale XIV veka)... Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Povratak u Rimini i nastavak putovanja ka Srbiji sa usputnim zadržavanjima radi odmora I pograničnih formalnosti.

 5.DAN: BEOGRAD - Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

 

CENA ARANŽMANA vvv €

PROMO  CENA vvv €

Za uplate do 15.01.2019.

- plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.-

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina).
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA ETA TOURS-a

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-  Prevoz  turističkim autobusom prema programu putovanja (klima, tv, dvd,audio oprema),
- Smeštaj u standardnim 1/2, 1/3 sobama u hotelu 3* na  bazi 2 noćenja sa doručkom u  Riminiju ili okolini, doručak - kontinentalni (samoposluživanje).
-  Razgledanje gradova prema programu sa stručnim vodičem
-  Usluga predstavnika agencije /vodiča,
-  Troškove realizacije programa.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 Fakultativne izlete:

-  Bolonja I Ravena – 25 eur odrasli / 20 eur deca do 12 god.
-  San Marino - 20 eur odrasli / 15 eur deca do 12 god
-  Obavezna turistička taksa u Riminiju 1.5 eur po osobi i noćenju za hotel 3* (plaća se na recepciji hotela),
-  Međunarodno putno osiguranje,
-  Fakultativni izleti,
-  Ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.
-  stanični vaučer – 50 rsd po osobi (plaća se u agenciji)

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

 

Hotel Biancamano 3* se nalazi na 150 metara od obale mora u popularnoj oblasti Marina Čentro u Riminiju. Svaka svetla i prostrana soba sadrži mini-bar, TV sa satelitskim kanalima i sopstveno kupatilo sa toaletnim priborom.Doručak je kontinentalni na bazi švedskog stola.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli u Italiji pružaju uslugu kontinentalnog doručka na bazi švedskog stola. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Agencija  zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

 

NAPOMENE:

- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.

- Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.

- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. 

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...) 

- Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.

-Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….

-Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Eta Tours zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

- Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.

- Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.

- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.

- U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.

-Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.

- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.

- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

- Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

               

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.

UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE ETA TOURS

LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 23/2018.

Eta tours je  osigurana  polisom osiguranja od odgovornosti turističkih agencija za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 30000005235, osiguravača „MILENIJUM OSIGURANJE” A.D.O Beograd

Cenovnik br. 1 od 18.10.2018.

     

Putovanje Bolonja 2019