Severna Italija putovanje 2023

sa fakultativnom posetom : Veneciji, Palmanovi i Trstu

Severna Italija autobusom jedno noćenje

/ €

 


TRST - je važan grad i luka u Italiji na istočnoj obali Jadrana sa oko dvestadeset hiljada stanovnika.Grad je središte istoimenog okruga Trst i pokrajine Fruli - Venecija Đulija. Trst je nekada bio “carska luka Habzburgovaca“, a danas je najvažnija pomorska luka severnog Jadrana...

 

 

Venecija putovanje

Trst Putovanje.

.

 

 

 

 

 

  

Pozovite